Học sinh được nhận gạo theo Nghị định 116 của trường